Halk edebiyatı nedir?

Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, destan ve hikaye gibi edebiyat türlerine verilen ad